Monday, April 28, 2008

Luahan Hati YDP GPMS UiTM

1- Seksyen 7 (1) - Melarang pelajar atau pertubuhan pelajar daripada memanggil berhimpun atau mengorganisasikan perhimpunan lebih dari 5 orang tanpa kebenaran dari Naib Canselor atau wakilnya.

2- Sekasyen 7 (3) – Tiada pelajar yang boleh menyertai mana-mana perhimpunan yang diadakan kecuali mendapat kebenaran Naib Canselor yang diberi kuasa olehnya.

3- Seksyen 8 – Tiada seorang pelajar , pertubuhan, badan, atau kumpulan pelajar mempunyai atau mengguna atau yang ada dalam milik jagaan atau kawalannya suatu pembesar suara atau seumpamanya

4- Seksyen 9 – Larangan penggunaan bendera, sepanduk, pelekat, poster dan seumpamanya

5- Seksyen 11 – Melarang pelajar atau petubuhan pelajar daripada menjalankan sebarang aktiviti di luar kampus kecuali dengan kebenaran bertulis Naib Canselor.

6- Seksyen 12 – Melarang pelajar dari mengambil bahagian dalam apa-apa perniagaan, pekerjaan, atau lain-lain yang aktiviti sepenuh masa atau sambilan , yang menurut Naib Canselor adalah tidak diingini

7- Seksyen 15 (1) dan (2) – Melarang pelajar dan pertubuhan pelajar daripada menjadi ahli atau bersekutu dengan mana-mana persatuan, parti politik, kesatuan sekerja dan lain-lain kecuali sebagaimana diperuntukkan di bawah perlembagaan Universiti atau diluluskan terlebih dahulu secara betulis oleh Naib Canselor.

a) Larangan menerbitkan risalah

1- Seksyen 10 Larangan penerbitan dan pengedaran sebarang dokumen di dalam atau di luar kampus kecuali dengan izin Naib Canselor.

2- Seksyen 6 (1) Melarang salinan teks bagi kuliah melainkan untuk pengajiannya dengan apa-apa cara kesemua atau mana-mana bahagian dari teks itu bagi tujuan penerbitan , pembahagian, atau pengedaran sama ada mendapat bayaran atau tidak.

b) Larangan Pungutan Wang

Seksyen 15A (1) dan (2) : Larangan pelajar atau pertubuhannya daripada memungut wang atau menganjurkan dengan apa cara untuk memungut wang. Larangan tersebut boleh dikecualikan dengan izin Menteri atau diwakilkan kepada Naib Canselor dengan had dan syarat tertentu

c) Larangan sosial dan prejudis terhadap kepimpinan mahasiswa

1- Seksyen 15B (1) Pemegang jawatan atau orang yang menguruskan kumpulan pelajar adalah bersalah di atas nama persatuan tersebut melainkan dibuktikan mereka berusaha mencegahnya dan mereka akan didakwa walaupun tidak terlibat melakukan kesalahan itu.

2- Seksyen 12 – Melarang pelajar mengambil bahagian dalam apa-apa pekerjaan , penggajian , perniagaan , perdagangan , dan lain-lain aktiviti samaada sepenuh masa atau sambilan tanpa keizinan Naib Canselor

Apa yang saya senaraikan diatas merupakan sebahagian perkara daripada Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mencetuskan bantahan sejak dari awal ia diperkenalkan. Ada suara agresif memohon agar AUKU dimansuhkan. Persoalan di sini perlukah AUKU dimansuhkan.

Secara peribadi saya berpendirian bahawa AUKU tidak perlu dipinda dalam perkara – perkara diatas. Dalam setiap perkara tersebut secara jelas menyebut atas kebenaran naib canselor (boleh juga dianggap pentadbiran universiti). Jadi disini larangan tersebut bukanlah bersifat mutlak tetapi boleh lagi dibincangkan.

Apa yang perlu untuk disini adalah keterbukaan pihak universiti untuk memberi pengecualian terhadap larangan tersebut. Pentadbiran universiti tidak seharusnya melayan mahasiswa seperti pelajar sekolah kerana mereka mampu untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu perkara. Sebagai contoh apalah salahnya jika pelajar menyertai NGO kerana ianya banyak mendatangkan manfaat kepada mahasiswa. Namun begitu penyertaan haruslah dikawal supaya NGO yang disertai benar – benar mendatangkan manfaat.

Contoh lain adalah kebenaran untuk berpolitik. Saya merasakan bukanlah menjadi masalah untuk mahasiswa didedahkan dengan reality sebenar politik semasa. Sesuatu isu seharusnya dibincangkan secara telus dan ilmiah. Namun demikian tidak perlulah sehingga mahasiswa dibenarkan untuk bertanding dalam pilihanraya.

Secara kesimpulan saya ingin tegaskan disini bahawa AUKU tidak perlu dipinda apatah lagi dimansuhkan. Pihak pentadbiran universiti seharusya lebih bersikap terbuka dalam melayan kehendak pelajar.

MOHD ABD RAUF BIN TUMIRAN

YDP GPMS UiTM

mart0619.blogspot. com

No comments: